Nasza oferta obejmuje:

Start firmy

Obsługa czynności związanych z założeniem firmy: działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółek kapitałowych i osobowych.

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji.
 

Kadry i płace

Prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie list płac ze wszystkimi składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki,itp.)

Podatki

Optymalizacja podatkowa.
 
 

Controlling

Przygotowywanie dla Właścicieli kluczowych informacji finansowych o obsługiwanym przedsiębiorstwie.

Analizy i opinie

Sporządzanie analiz i opinii w sprawach gospodarczych.