Uprawnienia, certyfikaty, zezwolenia

Kancelaria Infoakta prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie Certyfikatu Księgowego nadanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast usługi badania sprawozdań finansowych i inne usługi audytorskie na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.